ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندمtempeh and wheatgrass
كه او آنها را مثل گندم قطع كردshe cut em down like wheat
اون يه دونه گندم سياهباعث شد سوکدو گير بيفتهthat little piece of crap captured that sukdoo
شنيدم گندم هاي مالياتي رو از راه زمين ميبريد نه درياi heard you're delivering tax grains by land, not by sea
باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريمokay, lets cut the crap
گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج. مارکholy crap, rice bowl. mark
بسيار خوب,پانصد گوني گندم را انتقال دهيدfine, transport five hundred sacks of tax grains
و جا برای کاشتن گندم نداریمand we dont have room to raise the grain
گندم سياه باز شو ارزن باز شوopen buckwheat open millet
دوباره میتونی کیک گندم سیاه رو آماده کنی؟will you be able to prepare that buckwheat cake again?
اگر جوشها به رنگ پوست گندم میبود، از داروی کلیه هاif the eruptions are wheat pod color, then kidney
آیا این ها شیرینی گندم سیاه نیست؟aren't these buckwheat cakes?
توليد گندم افزايش پيدا ميكنهso the crops are increased!
گندم سیاه طعم مطبوعی دارد و به هضم غذا کمک میکندbuckwheat has a savory taste and it helps digestion
آنجا ايستاده بوديم و سرگرم گلهاي مينا و گندم يا هر چي اسمشان هست ، بوديمwe busied ourselves with daisies and cornflowers, or whatever they were
و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندمand are you beautiful and pale
حشره گندم خوارhessian fly
یک نوع سس تابستانه است که از لوبیا و گندم تخمیر شده درستش میکنندit's a summer sauce made with fermented bean paste and wheat
گردو، لارو گندم سیاه، پیازو لوبیا بخوریمwalnut, auricularia, buckwheat, chives, or soybean
گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنجholy crap, rice bowl
بله,گندم مالياتي که با کشتي اون حمل ميشد غرق شدهyes, his ship carrying tax grains sank
و حتی افراد گارد سلطنتی و...افسران نظامی گندم سیاه راand even royal guards and military officials eat buckwheat
گندم سیاه و برنج چسبناک تهیه شده استbuckwheat and glutinous rice
؟گندم مالياتي-همه اونا از دست رفتtax grains? they were all lost
لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیمyou soak wheat and beans in water, and then grind them
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.156 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.