ترجمه به انگلیسی:

  • induced parturition   

جملات مثال "زایمان القایی"، حافظه ترجمه

add example
فرایند خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القاییDesirable or undesirable process, naturally occurring or induced
فرایندی خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القاییDesirable or undesirable process, naturally occurring or induced
سرورم، گزارش شده است که بانو سوک وون درد زایمان دارندyour majesty, it is reported that lady suk-won is in labor
که اون طلسم مربوط به زایمان ملکه بوده؟that charm was related to the queen's delivery?
اون در حين زايمان مردshe died in childbirth
وقتي نوزاد بود مادرش هنگام زايمان ميميرهwhen she was a baby, her mother died in the middle of things, so
من تو اتاق زایمان پیشش بودمi was in the delivery room with her
باید پیش از زایمان، بیماری را درمان کردthe illness must be treated first before the lady conceives
تاريخ تولدش ‧ روز بعد از زايمان منهher birth date is three days after my delivery
عوارض بعد از زايمانpostpartum depression
زنهاي ما هميشه بيرون از جزيره زايمان ميکردندour women always deliver on the mainland
و برای مدتی طولانی بعد از زایمان بیمار بودand she was sick for a long time after giving birth
تو صندوق مخصوص زايمان گربه کوچولو جا کنمdirectly into murrays kitty litter box
من با اپراتور ‧ صحبت کردم.اونها يک تماس از دختري داشتند که درد زايمان داشتهi spoke to a ‧ operator who got a call from a girl in labour
و یکی از آنها، زایمان خیلی سختی بودand one of them was a very difficult delivery
براي استفاده از جعبه زايمان وپاشيدنto use the kitty litter box and starts spraying the bizhub
شرایط جنس ماده درست پس از زایمانThe state of a female just after she has given birth
او از دیروز صبح در حال زایمان استshe's been in labor since yesterday morning
ايزابل توي بيمارستان نزديك درياچه است اونا دارند براي زايمان آمادش ميكننisabellas at lakeview hospital. theyre prepping her for delivery
!وقتی که تو هنگام زایمان دیگران غش میکنی؟you faint during others' delivery?!
قسمت زايمان فقط يه روزهthe birth part is just one day
من تا هنگام زايمان اينجا ميمونم. ‏lll stay here until the birth
آيا اينها درد زايمان استare they labor pains
درد زايمان ميتونه چند ساعت تا چند روز طول بکشهlabor could last anywhere from a few hours to a few days
خطري براي زايمان وجود ندارهshes not miscarried
نمایش صفحه 1. یافت 67 احکام مطابق با عبارت زایمان القایی.موجود در 2.817 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.