ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدمim going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داريok, why do you have tampons in your boot
اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيمlet s organize a massive internationai medicai conference
غير بهداشتيinsanitary
تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكنيyou been spending too much time inhaling them cleaning products
آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درمانيeducation. labor. health and human services
دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيمorders to sanitize came down from the two star
تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بودof computer technology, medical products and health care
گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي–coast guard.–sanitation department
سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنياthen sold to cosmetic companies around the world
خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طورhealth food was in fashion. the middle east too
کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتيold woman in need of assistance. bunion pads, please
اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتيjimmys renowned for his personal hygiene, scott
خرابی در خواندن طول شناسۀ نوارReading tape ID length failed
پروندۀ نمایه‌ای در این نوار یافت نشد. مجدداً نمایه از نوار ایجاد شود ؟No index file was found for this tape. Recreate the index from tape?
زود اون نوار رو به من بدهjust hand me the strips!
شما تنها در صورتي اين را نوار را ميبينين که دچار يک مصيبت جهاني شده باشينyou will see this only upon the dawn of a global catastrophe
فیلم‌های عکاسی، نوار فیلم‌ها یا سایر مواد تصویری؛ برای مواد بسته‌بندی شده خوراکی به کار برید ""لایه‌روکش‌های خوراکی""؛ برای ساختارهای حفاظتی به کار برید ""پوشش‌های ورقی پلاستیکی""Photographic films, filmstrips, or other projected illustrative materials; for the edible packaging materials use <‧>; for the protective structures use
چيزي مثل كمي نوار ويدئويي از شما دوتا باهم هستis there, like, video footage of the two of you together
خرابی در بازپیچی نوارRewinding tape failed
اندازۀ بلوک نوار را نمی‌توان تنظیم کردCannot set tape block size
لطفا نوار فيلم را چک کنيد. دوربينها را آماده کنيدcheck the gate please. camera reload
در ضمن ، بابات بود كه توي نوار داد ميزدby the way, was that your dad yeiiing on the tape
يه نوارِ ويدئو از کيت و من داشتgot himself a videotapeof me and kate
مرسي رفيق ميتوني بهم يه مقدار نوار بدي؟thanks a lot, man. can you grab me some tape?
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.481 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.