عربی فارسی واژه نامه آنلاین

خوش آمدید به فرهنگ لغت عربی -- فارسی. لطفا کلمه یا عبارتی که نمی خواهید در جعبه متن در سمت چپ بررسی را بنویسید.

  اضافه کردن ترجمه

Glosbe است برای هزاران نفر از فرهنگ است. ما با ارائه نه تنها فرهنگ لغت عربی - فارسی، اما لغت نامه ها برای هر جفت موجود زبان - آنلاین و رایگان. برو به صفحه خانه ما از زبان های موجود را انتخاب کنید.

حافظه ترجمه

لغت نامه Glosbe منحصر به فرد هستند. به در Glosbe شما نمی توانید چک کنید ترجمه تنها به زبان عربی فارسی: ما همچنین ارائه نمونه از استفاده، با نشان دادن ده ها نمونه هایی از جملات ترجمه شامل ترجمه عبارت است. این است که به نام "حافظه ترجمه است و بسیار مفید برای مترجمان است. در واقع می توان نه تنها ترجمه را ببینید کلمه، بلکه چگونه آن را در رفتار این حکم است. ما حافظه ترجمه بیشتر از corpuses موازی که ساخته می شد توسط انسان است. چنین ترجمه جملات بسیار مفید می باشد علاوه بر واژه نامه ها.

آمار

در حال حاضر ما 23,968 عبارات ترجمه شده است .   در حال حاضر ما باید 5729350 جملات ترجمه

همکاری

کمک به ما در ایجاد بزرگترین عربی -- فارسی دیکشنری آنلاین. به سادگی در وارد بخش مدیریت شوید ، سپس به ترجمه جدید اضافه کنید. Glosbe یک پروژه مشترک است و هر کس نمی تواند اضافه کنید (و حذف) ترجمه است. آن را می سازد فرهنگ لغت ما عربی فارسی واقعی ، آن است که توسط مردم زبان مادری ، که با استفاده از زبان برای هر روز ایجاد می شود. همچنین شما می توانید مطمئن شود که هر گونه اشتباه در فرهنگ لغت تعمیر سریع ، بنابراین شما می توانید بر روی داده های ما تکیه می کنند. اگر شما هر گونه اشتباه و یا شما قادر اضافه کردن اطلاعات جدید : لطفا این کار را انجام دهید. هزاران نفر از مردم سپاسگزار برای انجام این کار خواهد شد.

شما باید بدانید که Glosbe کلمه ذخیره نیست بلکه ایده از چه کلمه به این معنی است. با تشکر از این ، با اضافه کردن یک ترجمه جدید ، ده ها تن از ترجمه های جدید را ایجاد می راهنما واژهنامهها Glosbe ما و ببینید که چگونه دانش مال شما کمک می کند تا مردم در سراسر جهان.