ترجمه به انگلیسی:

 • pomegranate   
  (Noun  ) (noun   )
   
  shrub/tree
   
  fruit
   
  shrub/tree
 • granadier   

معانی دیگر :

 
pomegranate

جملات مثال "انار"، حافظه ترجمه

add example
fa من انار شگفت انگيز را يك آدم چرب زبان ميكنم
en l make this wonderful pomegranate smoothie
fa خيلي لذيذه. خوشمزه شده با عسل انار
en its a delicacy. sweetened with pomegranate honey
نمایش صفحه 1. یافت 2 احکام مطابق با عبارت انار.موجود در 0.243 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.