ترجمه به انگلیسی:

 • rape     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  act of forcing sexual activity
   
  act of forcing sexual activity
 • assault     
  (verb, noun   )
 • violation   
  (noun   )

جملات مثال "تجاوز جنسی"، حافظه ترجمه

add example
fa ، آيا در هر لحظه از مقاربت جنسي عنصري از تجاوز حضور ندارد
en ln every act of coitus, is there not an element of rape
fa محکوميت من بخاطر تجاوز جنسي
en my conviction... on sexual assault
fa و ما در مرکز شير و عسل هستيم و پر از تاراج و تجاوز جنسي
en and were in the land of milk and honey and rape and pillage
fa و ‧ درصدي در تجاوز جنسي
en in sexual assault
fa يک تجاوز جنسي باشه
en that can be construed as sexual harassment
fa نميخواستم رابطه جنسي ما متوقف بشه
en i didnt want the sexual relationship to end
fa اتاق خواب براي تبهکاران جنسي است
en bedroom for sex criminals
fa تجسس در مورد روابط جنسي كار من نبود
en it is not my task to adulteryto investigate
fa خيلي هست ، با هم رابطه جنسي هم داشتين يک چيز تو همين مايهها
en thats big. you have sex with her yet kinda
fa خوب ميدونم كه چطور جنسي هستي
en i know exactly what you are
fa درست همين موضوع در مورد رابطه جنسي هم هست
en the bad guys of the world really know theyre being bad
fa هيچ بد جنسي نبايد بخوابه
en no sleep for the wicked, jack
fa و شنيدم كه گفتيد رابطه جنسي باعث تموم مشكلات جهانه
en is wouldve known what was on your mind
fa ضعف قواي جنسي
en impuissance
fa پادگان جنسي سکسي يادتونه آره
en sex camp. remember it yeah
fa درواقع اين زندگي جنسي سيسيل بود ؛ که داشتيم حرفشو ميزديم
en actually, it was cecils sex life that was on the table
fa مشكلت اندام جنسيه يا مناسبات جنسي؟ چون من تو هر دوتاش خيلي اطلاعات دارم
en like a gender issue or like intercourse? because i'm book-smart on both
fa رساله دکتراي من درباره انحراف جنسي بود
en my doctor�s thesis dealt with erotic perversions
fa خواهرت آزار جنسي ديده
en your sister was molested
fa تا حالا كسي بهت نگفته دست بر قضا من ناظر تعليمات جنسي هستم
en did they mention to you that i actually happen to be secretary for sex education
fa تا حالا به يه بيماري واگيردار جنسي مبتلا شدي ؟
en and have you ever contracted a sexually transmitted disease?
fa جاکش ، متجاوز جنسي
en the pimp. the rapist
fa اون نميخواسته من از قتل فيلم بگيرم ميخواسته از انحراف جنسي دکستر فيلم بگيرم
en what she hired me to film wasnt murder, but incest
fa اون وضعيت بقيه زندگي جنسي شو روشن ميكنه
en it determines the rest of her life sexually
fa تو ناتوان جنسي هستي عاليه. نه کاملا
en youre impotent. thats great not really
نمایش صفحه 1. یافت 273 احکام مطابق با عبارت تجاوز جنسی.موجود در 0.27 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.