ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
fa غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندم
en tempeh and wheatgrass
fa گردو، لارو گندم سیاه، پیازو لوبیا بخوریم
en walnut, auricularia, buckwheat, chives, or soybean
fa گرفتن گندم سياه‌تان بيرون از اتاقم ، خواهر كوچيکم
en get your crap out of my room, little sis
fa توليد گندم افزايش پيدا ميكنه
en so the crops are increased!
fa لطفا گندم ها رو از راه دريا ببرين
en please deliver the tax grains by sea
fa گندم دو سکه براي يک کيلو دو سکه براي يک کيلو
en wheat two coins for a pound. two coins for a pound
fa گندم سياه باز شو ارزن باز شو
en open buckwheat open millet
fa ؟گندم مالياتي-همه اونا از دست رفت
en tax grains? they were all lost
fa و کشتي که گندم هاي مالياتي رو حمل ميکرده به گل نشسته
en i also heard that the ship carrying tax grains is grounded
fa انها کشتي را با گندم مالياتي پر کردهاند
en they're loading the ship with tax grains now
fa یک نوع سس تابستانه است که از لوبیا و گندم تخمیر شده درستش میکنند
en it's a summer sauce made with fermented bean paste and wheat
fa آیا این ها شیرینی گندم سیاه نیست؟
en aren't these buckwheat cakes?
fa كه او آنها را مثل گندم قطع كرد
en she cut em down like wheat
fa اون يه دونه گندم سياهباعث شد سوکدو گير بيفته
en that little piece of crap captured that sukdoo
fa و جا برای کاشتن گندم نداریم
en and we dont have room to raise the grain
fa و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندم
en and are you beautiful and pale
fa حشره گندم خوار
en hessian fly
fa جدا تهيه كردم ، كي گندم داده
en i blended in. seriously, who gives a crap
fa باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريم
en okay, lets cut the crap
fa شنيدم گندم هاي مالياتي رو از راه زمين ميبريد نه دريا
en i heard you're delivering tax grains by land, not by sea
fa آب سيب و هويج با يک خورده. عصاره گندم
en carrotappie with a dash of wheat grass
fa من يه مقدار شراب گندم دارم. مي خواهيد امتحانش كنيد؟
en i have some millet wine. do you want to try that?
fa گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج. مارک
en holy crap, rice bowl. mark
fa لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیم
en you soak wheat and beans in water, and then grind them
fa آنجا ايستاده بوديم و سرگرم گلهاي مينا و گندم يا هر چي اسمشان هست ، بوديم
en we busied ourselves with daisies and cornflowers, or whatever they were
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.304 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.