ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
fa غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندم
en tempeh and wheatgrass
fa گرفتن گندم سياه‌تان بيرون از اتاقم ، خواهر كوچيکم
en get your crap out of my room, little sis
fa باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريم
en okay, lets cut the crap
fa حشره گندم خوار
en hessian fly
fa و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندم
en and are you beautiful and pale
fa من يه مقدار شراب گندم دارم. مي خواهيد امتحانش كنيد؟
en i have some millet wine. do you want to try that?
fa بسيار خوب,پانصد گوني گندم را انتقال دهيد
en fine, transport five hundred sacks of tax grains
fa گندم سياه باز شو ارزن باز شو
en open buckwheat open millet
fa گندم سیاه طعم مطبوعی دارد و به هضم غذا کمک میکند
en buckwheat has a savory taste and it helps digestion
fa گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج. مارک
en holy crap, rice bowl. mark
fa آب سيب و هويج با يک خورده. عصاره گندم
en carrotappie with a dash of wheat grass
fa گردو، لارو گندم سیاه، پیازو لوبیا بخوریم
en walnut, auricularia, buckwheat, chives, or soybean
fa براي اينکه برادر کون گندم خيلي چاقه
en because i couldnt move me fat cunt of a stepbrother
fa و جا برای کاشتن گندم نداریم
en and we dont have room to raise the grain
fa يك دفعه ميگن اين كار توليد گندم رو افزايش ميدهدفعه بعد ميگن يه كار ديگه بايد كرد
en this will increase the crops, that will increase crops
fa جدا تهيه كردم ، كي گندم داده
en i blended in. seriously, who gives a crap
fa دوباره میتونی کیک گندم سیاه رو آماده کنی؟
en will you be able to prepare that buckwheat cake again?
fa در عوض ما گندم ميخريم
en well buy wheat instead
fa کير گندَم را برام ساک ميزني خفه
en you suck my big cock fuck
fa و حتی افراد گارد سلطنتی و...افسران نظامی گندم سیاه را
en and even royal guards and military officials eat buckwheat
fa گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج
en holy crap, rice bowl
fa لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیم
en you soak wheat and beans in water, and then grind them
fa انها کشتي را با گندم مالياتي پر کردهاند
en they're loading the ship with tax grains now
fa گندم دو سکه براي يک کيلو دو سکه براي يک کيلو
en wheat two coins for a pound. two coins for a pound
fa و کشتي که گندم هاي مالياتي رو حمل ميکرده به گل نشسته
en i also heard that the ship carrying tax grains is grounded
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.276 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.