ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندمtempeh and wheatgrass
گردو، لارو گندم سیاه، پیازو لوبیا بخوریمwalnut, auricularia, buckwheat, chives, or soybean
گرفتن گندم سياه‌تان بيرون از اتاقم ، خواهر كوچيکمget your crap out of my room, little sis
توليد گندم افزايش پيدا ميكنهso the crops are increased!
لطفا گندم ها رو از راه دريا ببرينplease deliver the tax grains by sea
گندم دو سکه براي يک کيلو دو سکه براي يک کيلوwheat two coins for a pound. two coins for a pound
گندم سياه باز شو ارزن باز شوopen buckwheat open millet
؟گندم مالياتي-همه اونا از دست رفتtax grains? they were all lost
و کشتي که گندم هاي مالياتي رو حمل ميکرده به گل نشستهi also heard that the ship carrying tax grains is grounded
انها کشتي را با گندم مالياتي پر کردهاندthey're loading the ship with tax grains now
یک نوع سس تابستانه است که از لوبیا و گندم تخمیر شده درستش میکنندit's a summer sauce made with fermented bean paste and wheat
آیا این ها شیرینی گندم سیاه نیست؟aren't these buckwheat cakes?
كه او آنها را مثل گندم قطع كردshe cut em down like wheat
اون يه دونه گندم سياهباعث شد سوکدو گير بيفتهthat little piece of crap captured that sukdoo
و جا برای کاشتن گندم نداریمand we dont have room to raise the grain
و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندمand are you beautiful and pale
حشره گندم خوارhessian fly
جدا تهيه كردم ، كي گندم دادهi blended in. seriously, who gives a crap
باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريمokay, lets cut the crap
شنيدم گندم هاي مالياتي رو از راه زمين ميبريد نه درياi heard you're delivering tax grains by land, not by sea
آب سيب و هويج با يک خورده. عصاره گندمcarrotappie with a dash of wheat grass
من يه مقدار شراب گندم دارم. مي خواهيد امتحانش كنيد؟i have some millet wine. do you want to try that?
گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج. مارکholy crap, rice bowl. mark
لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیمyou soak wheat and beans in water, and then grind them
آنجا ايستاده بوديم و سرگرم گلهاي مينا و گندم يا هر چي اسمشان هست ، بوديمwe busied ourselves with daisies and cornflowers, or whatever they were
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.507 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.