ترجمه به انگلیسی:

  • induced parturition   

جملات مثال "زایمان القایی"، حافظه ترجمه

add example
fa فرایندی خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القایی
en Desirable or undesirable process, naturally occurring or induced
fa فرایند خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القایی
en Desirable or undesirable process, naturally occurring or induced
fa بزار شما را به اتاق زايمان ببريم باشه
en lets get you up to delivery ok
fa زایمان در جزیره به چه شکل بود؟
en what was it like givingbirth on the island?
fa تاريخ تولدش ‧ روز بعد از زايمان منه
en her birth date is three days after my delivery
fa ايزابل توي بيمارستان نزديك درياچه است اونا دارند براي زايمان آمادش ميكنن
en isabellas at lakeview hospital. theyre prepping her for delivery
fa بايد سريعا زايمان کنه...پس ببريدش اتاقه
en she needs to deliver immediately so let's get
fa این بینی بودای سنگیه که لمس کردنش کمک میکنه زایمان راحتی داشته باشی
en this is the nose of stone buddha touching it brings easy delivery
fa تو درد زايمان داري ، کلير
en you're having contractions, claire
fa مادر واقعي بعد از زايمان ناپديد شد
en the natural mother disappeared after delivery
fa من تا هنگام زايمان اينجا ميمونم. ‏
en lll stay here until the birth
fa من متخصص زايمان همسر برادر هم اطاقي شما هستم
en i'm your roommate's brother's ex wife's obstetrician
fa پس او حالا درد زایمان دارد؟
en then she's in labor right now?
fa مادرت در حين زايمان مرد
en your mother died giving birth to you
fa و برای مدتی طولانی بعد از زایمان بیمار بود
en and she was sick for a long time after giving birth
fa یک طلسم شوم بخت ، قبل از وضع حمل زایمان ملکه هست
en not long before the queen's delivery date in the king's kitchen
fa من با اپراتور ‧ صحبت کردم.اونها يک تماس از دختري داشتند که درد زايمان داشته
en i spoke to a ‧ operator who got a call from a girl in labour
fa متخصص زايمان
en obstetrician
fa ولي از اينها گذشته تو جريان زايمان ‧ درصد احتمال پارگي دهانه مهتل وجود داره
en which, by the way, has an ‧% chance of tearing
fa اتاق زایمان الان آماده نیست
en the delivery room isn't even ready
fa من تو اتاق زایمان پیشش بودم
en i was in the delivery room with her
fa عوارض بعد از زايمان
en postpartum depression
fa همونطور که حدس ميزنين اون دچار عوارض بعد از زايمان شد
en as you might imagine, she suffered severe postpartum depression
fa فکر ميکردم حين زايمان مرده
en i thought she died in childbirth
fa اون در حين زايمان مرد
en she died in childbirth
نمایش صفحه 1. یافت 67 احکام مطابق با عبارت زایمان القایی.موجود در 0.346 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.