ترجمه به انگلیسی:

  • induced parturition   

جملات مثال "زایمان القایی"، حافظه ترجمه

add example
fa فرایند خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القایی
en Desirable or undesirable process, naturally occurring or induced
fa فرایندی خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القایی
en Desirable or undesirable process, naturally occurring or induced
fa عوارض بعد از زايمان
en postpartum depression
fa ممکنه يه درد زايمان زودرس بهش دست بده
en it could trigger an early labor
fa مادرت در حين زايمان مرد
en your mother died giving birth to you
fa همونطور که حدس ميزنين اون دچار عوارض بعد از زايمان شد
en as you might imagine, she suffered severe postpartum depression
fa خطري براي زايمان وجود نداره
en shes not miscarried
fa مواظب باشيد, ممكنه در حين زايمان...جلوي دهها نفر ادم غريبه يه دفعه
en you'll fart, pee, puke and poop in front of ten complete strangers
fa اون ميگه کلير پيش کيته-. درد زايمان گرفته
en he says claire's with kate. she's in labor
fa آيا اينها درد زايمان است
en are they labor pains
fa این بینی بودای سنگیه که لمس کردنش کمک میکنه زایمان راحتی داشته باشی
en this is the nose of stone buddha touching it brings easy delivery
fa مادرم برای زایمان من دچار مشکل شد
en my mother had a hard labor with me
fa من تو اتاق زایمان پیشش بودم
en i was in the delivery room with her
fa تو صندوق مخصوص زايمان گربه کوچولو جا کنم
en directly into murrays kitty litter box
fa بايد سريعا زايمان کنه...پس ببريدش اتاقه
en she needs to deliver immediately so let's get
fa من یه قوطی دیگه از اون ویتامین هایی که بهم دادی لازم داشتم، مال--مال قبل از زایمان.‏
en i needed another bottle of those vitamins you gave me, the--the prenatals
fa اتاق زایمان الان آماده نیست
en the delivery room isn't even ready
fa شرایط جنس ماده درست پس از زایمان
en The state of a female just after she has given birth
fa کلير داره زايمان مي کنه ؟ کجا ؟ کجا ؟
en claire's having the baby? where? where?
fa که اون طلسم مربوط به زایمان ملکه بوده؟
en that charm was related to the queen's delivery?
fa پاهای او حتی قبل از ماه زایمان آماس کرده بود
en her limbs were swollen even before the month of delivery
fa اون در حين زايمان مرد
en she died in childbirth
fa باید پیش از زایمان، بیماری را درمان کرد
en the illness must be treated first before the lady conceives
fa شین بی، از آنها بخواه اتاق زایمان را آماده کنند
en shin-bi, ask them to prepare the delivery room
fa مادر واقعي بعد از زايمان ناپديد شد
en the natural mother disappeared after delivery
نمایش صفحه 1. یافت 67 احکام مطابق با عبارت زایمان القایی.موجود در 0.894 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.