ترجمه به انگلیسی:

  • induced parturition   

جملات مثال "زایمان القایی"، حافظه ترجمه

add example
فرایند خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القاییDesirable or undesirable process, naturally occurring or induced
فرایندی خوشایند یا ناخوشایند، اتفاقی طبیعی یا القاییDesirable or undesirable process, naturally occurring or induced
عوارض بعد از زايمانpostpartum depression
ممکنه يه درد زايمان زودرس بهش دست بدهit could trigger an early labor
مادرت در حين زايمان مردyour mother died giving birth to you
همونطور که حدس ميزنين اون دچار عوارض بعد از زايمان شدas you might imagine, she suffered severe postpartum depression
خطري براي زايمان وجود ندارهshes not miscarried
مواظب باشيد, ممكنه در حين زايمان...جلوي دهها نفر ادم غريبه يه دفعهyou'll fart, pee, puke and poop in front of ten complete strangers
اون ميگه کلير پيش کيته-. درد زايمان گرفتهhe says claire's with kate. she's in labor
آيا اينها درد زايمان استare they labor pains
این بینی بودای سنگیه که لمس کردنش کمک میکنه زایمان راحتی داشته باشیthis is the nose of stone buddha touching it brings easy delivery
مادرم برای زایمان من دچار مشکل شدmy mother had a hard labor with me
من تو اتاق زایمان پیشش بودمi was in the delivery room with her
تو صندوق مخصوص زايمان گربه کوچولو جا کنمdirectly into murrays kitty litter box
بايد سريعا زايمان کنه...پس ببريدش اتاقهshe needs to deliver immediately so let's get
من یه قوطی دیگه از اون ویتامین هایی که بهم دادی لازم داشتم، مال--مال قبل از زایمان.‏i needed another bottle of those vitamins you gave me, the--the prenatals
اتاق زایمان الان آماده نیستthe delivery room isn't even ready
شرایط جنس ماده درست پس از زایمانThe state of a female just after she has given birth
کلير داره زايمان مي کنه ؟ کجا ؟ کجا ؟claire's having the baby? where? where?
که اون طلسم مربوط به زایمان ملکه بوده؟that charm was related to the queen's delivery?
پاهای او حتی قبل از ماه زایمان آماس کرده بودher limbs were swollen even before the month of delivery
اون در حين زايمان مردshe died in childbirth
باید پیش از زایمان، بیماری را درمان کردthe illness must be treated first before the lady conceives
شین بی، از آنها بخواه اتاق زایمان را آماده کنندshin-bi, ask them to prepare the delivery room
مادر واقعي بعد از زايمان ناپديد شدthe natural mother disappeared after delivery
نمایش صفحه 1. یافت 67 احکام مطابق با عبارت زایمان القایی.موجود در 0.648 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.