ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
fa بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد
en Superficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
fa کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمین
en Cultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
fa وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیده
en in the middle of bean fields and are used to quench thirst
fa بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديم
en yes, we can cultivate new fields and give them out
fa وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنم
en when you asked me to make basket and cultivate a field
fa بی همه چیز انگشتم را قطع کرد ، شوهرم را هم کشت
en fucker cut me, killed my husband
fa جومانگ به قبيله ي هان باك حمله كرد و سول تاك را كشت
en ju mong attacked the han baek tribe, and killed sul tak
fa ما بايد به دنبال يک کشت جدد باشيم
en we have also built a new chaser ship
fa ميكل ، تو مرا خواهي كشت
en mikkel, youll kill me
fa کشت زراعی منحصرا وابسته به باران
en Arable cultivation relying solely on rainfall
fa خداوند ما ، مسيح ، اونو كشت
en the christ god has killed it
fa لعنتي ، اون را کشت
en connection terminated
fa ميدوني وقتي من يک دختر کوچولو بودم پدرم انگور کشت ميکرد
en you know, when i was a little girl, my father raised grapes
fa او مادر من را کشت تو آن را نميدوني
en he killed my mother. you do not know that
fa من نميتونم باور كنم كه زنه منو كشت كي فكرشو ميكرد
en i cant believe she killed me, man whod have fuckin thought that
fa من به دنبال كسي هستم كه پدرمو كشت
en im looking for the man who murdered my father
fa از زماني که عاليجناب داسو جومانگ را کشت و جول بون را ضعيف کرد
en since his royal highness dae so has killed ju mong and weakened jol bon
fa جزيره اونو خواهد کُشت
en and it is the island that wants her dead
fa و بعد اون هم خودش رو کشت
en and then he killed himself
fa اگر اين کارو بکني تا فردا صبح همه آدماش يک شهر را خواهند کشت
en if you do that, everybody in this shit piss of a town will be dead by morning
fa کشتش. اون دختر را کشت
en it killed her. it killed the other girl
fa اون ماناك را كشت او شبكه را رها نكرد
en dleh killed the manak. he did not let go of the net
fa تقريبا نميشه اونرو کشت
en its almost impossible to kill
fa رومئو تيبالت را کشت رومئو نبايد زنده باشه
en romeo slew tybalt
fa گاس اونو كشت
en gus killed her
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 1.029 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.