ترجمه به انگلیسی:

  • shorts   
    (noun   )

جملات مثال "شلوارک"، حافظه ترجمه

add example
fa تي شرت و شلوارک تو کجاست
en where are your tshirt and shorts
نمایش صفحه 1. یافت 1 احکام مطابق با عبارت شلوارک.موجود در 0.18 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.