ترجمه به انگلیسی:

  • gown   
    (noun   )

معانی دیگر :

 
coat

جملات مثال "مانتو"، حافظه ترجمه

add example
مانتو هاي ما کوتاهه شلوارامون هم تنگهour cowls are short, our trousers are indecent
مانتو هاي ما كوتاهه شلوارامون تحريک آميزهour cowls are short, our trousers are indecent
نمایش صفحه 1. یافت 2 احکام مطابق با عبارت مانتو.موجود در 0.301 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.