ترجمه به انگلیسی:

  • gown   
    (noun   )

معانی دیگر :

 
coat

جملات مثال "مانتو"، حافظه ترجمه

add example
fa مانتو هاي ما کوتاهه شلوارامون هم تنگه
en our cowls are short, our trousers are indecent
fa مانتو هاي ما كوتاهه شلوارامون تحريک آميزه
en our cowls are short, our trousers are indecent
نمایش صفحه 1. یافت 2 احکام مطابق با عبارت مانتو.موجود در 0.192 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.