ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
fa ، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدم
en im going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
fa چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داري
en ok, why do you have tampons in your boot
fa تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكني
en you been spending too much time inhaling them cleaning products
fa سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنيا
en then sold to cosmetic companies around the world
fa اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتي
en jimmys renowned for his personal hygiene, scott
fa خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طور
en health food was in fashion. the middle east too
fa غير بهداشتي
en insanitary
fa گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي
en –coast guard.–sanitation department
fa دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيم
en orders to sanitize came down from the two star
fa کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتي
en old woman in need of assistance. bunion pads, please
fa تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بود
en of computer technology, medical products and health care
fa اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيم
en let s organize a massive internationai medicai conference
fa آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درماني
en education. labor. health and human services
fa ما محوطه را تا پنج پا عقبتر نوار ميکشيم
en we set up a perimeter six feet back
fa به نظر داشتي يک نوار ويدئو اجاره ميکردي
en just looked like you were renting a videotape
fa نوار کاست خيلي کارکرد ساده اي داره
en the cassette tape is as simple as it gets
fa بارگذاری نوار هنگام سوار کردن
en Load tape on mount
fa حالا بايد به من بگي. نوار
en now, you have to tell me. the tape
fa نمایۀ نوار جاری جای‌نوشت می‌شود ، ادامه یابد ؟
en The current tape index will be overwritten, continue?
fa يه نوار قلب بگير
en get a heartline
fa نه، يه گرامافون، پخش کننده نوار
en no, a turntable. record player
fa ديشب اولين باري بود که متوجه شديم تو نوار ويدئو را ديدي ، نديدي
en last night was the first time you saw this tape, wasnt it
fa الان اون دو مردي که در نوار ويديويي ديديد
en now, the two men that you saw in the video
fa ، كريستا اون يک نوار اشتباهه فاحشه احمق
en krysta, its the wrong tape, you stupid whore
fa خرابی هنگام خواندن دادۀ نوار
en failed while reading tape data
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.789 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.