ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
fa ، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدم
en im going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
fa چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داري
en ok, why do you have tampons in your boot
fa اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيم
en let s organize a massive internationai medicai conference
fa سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنيا
en then sold to cosmetic companies around the world
fa خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طور
en health food was in fashion. the middle east too
fa غير بهداشتي
en insanitary
fa آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درماني
en education. labor. health and human services
fa دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيم
en orders to sanitize came down from the two star
fa تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكني
en you been spending too much time inhaling them cleaning products
fa گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي
en –coast guard.–sanitation department
fa تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بود
en of computer technology, medical products and health care
fa کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتي
en old woman in need of assistance. bunion pads, please
fa اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتي
en jimmys renowned for his personal hygiene, scott
fa به من بگو وقتي نوار پيشرفت را ديدي F
en f ‧. tell me when you see a progress bar
fa پرش به انتهای نوار
en Skipping to end of tape
fa تو نوار را بدست آوردي
en did you get the tape
fa خرابی در خواندن نام نوار
en Reading tape name failed
fa من مشکوکم که اين نوار ممکنه اثر مغناطيسي
en i have little doubt that that cassette has been imprinted
fa نوار پدر بزرگ
en granofather tape
fa خرابی در بازپیچی نوار
en Rewinding tape failed
fa فیلم‌های عکاسی، نوار فیلم‌ها یا سایر مواد تصویری؛ برای مواد بسته‌بندی شده خوراکی به کار برید ""لایه‌روکش‌های خوراکی""؛ برای ساختارهای حفاظتی به کار برید ""پوشش‌های ورقی پلاستیکی""
en Photographic films, filmstrips, or other projected illustrative materials; for the edible packaging materials use <‧>; for the protective structures use
fa نوار سوارشدۀ فقط خواندنی
en Tape mounted readonly
fa ميخوام نوار بخرم
en to buy a tape
fa من شنیدم جمال که تو خیابان نَودم زندگی میکنه هفته ی پیش اون نوار را دیده بود
en i heard jamal from ‧th street watched that tape last week
fa چه رابطه ای بین دایره های ذرت زار و اون نوار ویدیویی هست
en what is the connection between the crop circles and the tape
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.632 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.