ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
fa ، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدم
en im going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
fa چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داري
en ok, why do you have tampons in your boot
fa اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتي
en jimmys renowned for his personal hygiene, scott
fa تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكني
en you been spending too much time inhaling them cleaning products
fa کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتي
en old woman in need of assistance. bunion pads, please
fa اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيم
en let s organize a massive internationai medicai conference
fa غير بهداشتي
en insanitary
fa دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيم
en orders to sanitize came down from the two star
fa تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بود
en of computer technology, medical products and health care
fa آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درماني
en education. labor. health and human services
fa سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنيا
en then sold to cosmetic companies around the world
fa گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي
en –coast guard.–sanitation department
fa خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طور
en health food was in fashion. the middle east too
fa فیلم‌های عکاسی، نوار فیلم‌ها یا سایر مواد تصویری؛ برای مواد بسته‌بندی شده خوراکی به کار برید ""لایه‌روکش‌های خوراکی""؛ برای ساختارهای حفاظتی به کار برید ""پوشش‌های ورقی پلاستیکی""
en Photographic films, filmstrips, or other projected illustrative materials; for the edible packaging materials use <‧>; for the protective structures use
fa نه ، تو اون نیستی ، تو اون دختر کوچولوی شیطلن صفت داخل نوار ویدیویی هستی
en no, youre not youre that evil little girl from the tape
fa سینی ۲) نوار کاغذ
en Tray ‧ (Paper Cassette
fa خرابی در خواندن طول شناسۀ نوار
en Reading tape ID length failed
fa خواندن سرآیند نوار
en Reading tape header
fa نوار درون گرداننده ، محافظ از نوشتن است. لطفاً ، حفاظت از نوشتن را غیرفعال کرده و دوباره سعی کنید
en The tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
fa نوار را عوض ميكنه و ميگه
en he changes the tape and says
fa ، من فکر ميکنم اگر اون ميخواست به ما آسيب برسونه. ميتونست اون نوار را بفرسته براي سي. ان. ان
en i think if he wanted to hurt us he could have sent the tape to cnn
fa من روی نوار بازی ضبط کردم.‏
en i taped over the game
fa صدور فرمان mtload قبل از سوار کردن نوار
en Issue an mtload command prior to mounting the tape
fa يه نوار ويديو
en a videotape
fa اون حس گرها نوار شکل
en sensor strips
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.279 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.