ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
fa فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورم
en it's just her water breaking. calm down!
fa من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟
en it's fine. has her water broken yet?
fa کيسه اب زنم پاره شده داره ميزاد
en my wifes water broke.shes gonna have a baby
fa کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟
en water breaking? what do you mean? what's that?
fa !کیسه آب بانو سوک وون پاره شده
en lady suk-won's water broke!
fa !کیسه آب پاره شده
en the water broke!
fa ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونه
en i can help you. i can carry a water bag
fa ميخوام ببرمت حمام آب گرم
en im going to give you a sponge bath
fa يه ليوان آب گرم ندارين
en you dont have a cup of warm water, do you
fa شنيدم كه اعليحضرت به خاطر مريضي بانو يو-آ.به چشمه آب گرم ميرن
en i heard his majesty went to the hot springs because lady yoo hwa was ill
fa پادشاه برای بیماری اش به چشمه آب گرم میرود
en the king will be going to the hot springs because of his illness
fa اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشار
en froze to death in their car. fire department had to hose them down
fa آنها به چشمه آب گرم می روند
en they're going to the hot springs
fa و سوال های دیگه، او بعضی وقتها آب سرد یا آب گرم
en and other questions she sometimes gave me
fa شما نباید بگذارید او خیلی طولانی در چشمه آب گرم بماند
en you shouldn't let him stay in the hot springs too long
fa ممکن است آب و هوای کازابلانکا براتون کمی گرم باشه
en you may find the climate of casablanca a trifle warm
fa چرا شما دائما آب میخواهید؟ من نمیتونم آب گرم و نه آب سرد
en why do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
fa حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومد
en and came to these baths
fa چشمه های آب گرم که اعلیحضرت...سابقا برای آسوده شدن از
en the hot spring water that the king used to get rid of
fa چشمه های آب گرم آنجا خوب است ، پس
en the hot springs there are good, so
fa چرا همیشه میگویید آب بیارم؟...نه آب سرد، نه آب گرم
en why do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
fa به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادم
en i gave him a cup of hot water and some medicine
fa من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرم
en is that what you really want
fa همچنين نشانه هايي از بنزين و آب گرم وجود داره
en theres also traces of tanker fuel and stormwater runoff as well
fa راستش آب گرم به من احساس خيلي خوبي ميده
en the warm waters actually done me a world of good
نمایش صفحه 1. یافت 2043 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 1.522 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.