ترجمه به مغولی:

  • команд 
  • командын мөр 

عبارات مشابه در فرهنگ لغت فارسی مغولی. (2)

خط فرمان
командын мөр
فرمان بدون محدودیت
өргөгдсөн командын мөр

جملات مثال "فرمان"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت فرمان.موجود در 0.951 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.