Glosbe -- فرهنگ لغت چند زبانه آنلاین

ما با ارائه واژهنامهها رایگان برای تقریبا هر زبان موجود و حافظه ترجمه با 1 013 284 995 جملات شامل است .

  • تقریبا هر زبان زندگی می کنند.
  • پایگاه داده فرهنگ لغت بزرگ باشد.
  • میلیون ها از نمونه های.
  • عبارات منحصر به فرد و عبارات.

اگر زبان خود را در جعبه را انتخاب کنید ذکر شده سعی کنید تمام لینک واژهنامهها است .

فعالیت های اخیر

New translation: tr: kilit nokta -> mk: клучна точка  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 15:10:59 CET 2015
New translation: fa: نور -> ku: رووناکی  پیوند
naseh.borhaniSat Mar 28 14:43:49 CET 2015
New translation: fa: خیرە -> ku: راماو  پیوند
naseh.borhaniSat Mar 28 14:38:26 CET 2015
New translation: tr: dosya indirme -> mk: преземање датотека  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 14:35:58 CET 2015
New translation: tr: dosya indirme -> mk: преземање фаил  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 14:35:10 CET 2015
New translation: tr: indirme -> mk: преземање  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 14:34:52 CET 2015
Removed translation: fa: جاری -> ku: رەوان، رۆییشتنی ئاو
naseh.borhaniSat Mar 28 14:24:17 CET 2015
New translation: fa: جاری -> ku: رەوان، رۆییشتنی ئاو  پیوند
naseh.borhaniSat Mar 28 14:23:28 CET 2015
Removed translation: fa: جاری -> ku: رەوان، رۆییشتنی ئاو
naseh.borhaniSat Mar 28 14:22:03 CET 2015
New translation: fa: جاری -> ku: رەوان، رۆییشتنی ئاو  پیوند
naseh.borhaniSat Mar 28 14:21:32 CET 2015
New translation: tr: Düsseldorf -> mk: Диселдорф  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 14:19:52 CET 2015
New translation: mk: хемиска фабрика -> tr: kimya fabrikası  پیوند
k...n@yahoo.comSat Mar 28 13:18:23 CET 2015

اجتماعی