Glosbe -- فرهنگ لغت چند زبانه آنلاین

ما با ارائه واژهنامهها رایگان برای تقریبا هر زبان موجود و حافظه ترجمه با 1 013 284 995 جملات شامل است .

  • تقریبا هر زبان زندگی می کنند.
  • پایگاه داده فرهنگ لغت بزرگ باشد.
  • میلیون ها از نمونه های.
  • عبارات منحصر به فرد و عبارات.

اگر زبان خود را در جعبه را انتخاب کنید ذکر شده سعی کنید تمام لینک واژهنامهها است .

فعالیت های اخیر

New translation: tr: Bi'rus-Seba -> mk: Бершеба, Бершева  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:18:17 CEST 2015
New translation: tr: Beerşeba -> mk: Бершеба  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:17:58 CEST 2015
New translation: tr: hava sahası ihlali -> mk: прекршување на воздушен простор  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:16:39 CEST 2015
New translation: tr: hava savunma sistemleri -> mk: системи за против-ракетнаодбрана  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:16:05 CEST 2015
New translation: tr: hava savunma sistemi -> mk: систем за противвоздушна одбрана  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:15:42 CEST 2015
New translation: tr: hava savunma sistemi -> mk: систем за противракетна одбрана  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:14:56 CEST 2015
New translation: tr: hava savunma sistemi -> mk: систем за противракетна одбрана  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:14:36 CEST 2015
New translation: tr: Demir Kubbe -> mk: Железна купола  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:14:09 CEST 2015
New translation: zh: 交合 -> es: cópula  پیوند
xjjAstrusSat Oct 10 16:09:56 CEST 2015
New translation: zh: 交合 -> es: coito  پیوند
xjjAstrusSat Oct 10 16:09:50 CEST 2015
New translation: zh: 交合 -> es: relaciones sexuales  پیوند
xjjAstrusSat Oct 10 16:09:42 CEST 2015
New translation: tr: ortaklık -> mk: асоцијација  پیوند
k...n@yahoo.comSat Oct 10 16:02:43 CEST 2015

اجتماعی